Kokkolan Sataman periaatteena on toimia vastuullisesti ja ympäristöä säästäen. Kokkolan Satama kuuluu kansainväliseen GreenPort-järjestöön, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä satamissa. Näiltä sivustoilta löydät muun muassa ympäristöasioihin liittyvät suunnitelmat, ohjeet ja raportit.