Työturvallisuus

Satama-alueella työskentelyssä on noudatettava kansallisia ja kansainvälisiä ohjeistuksia, joita työturvallisuudesta on säädetty. Sen lisäksi työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä on ohjeistettu Kokkolan Sataman Turvaoppaassa. Satamalla on muun muassa raideliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jonka mukaan liikennöinti raiteilla ja kunnossapito tapahtuvat.

Satama-alueita ympäröivät aitaukset, ja sisääntuloporteilla on puomit. Alueella on automaattinen kulunvalvonta. Yleinen nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h.