Turvallisuus

Turvallisuus ja siitä huolehtiminen koskevat kaikkia satama-alueella liikkuvia. Kokkolan Satamalle laadittu Turvaopas käsittelee laajasti turvallisuuteen liittyviä asioita.Oppaasta löytyvät esimerkiksi yleiset järjestys- ja turvallisuusohjeet sekä toimintaohjeet vahinko- ja vaaratilanteissa sekä ohjeet suuronnettomuuksien varalle.