Ajankohtaista

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Räjähteiden raivaustyöt alkavat Kokkolan syväväylällä ja sataman vesialueella

Puolustusvoimat aloittavat Kokkolan väylällä räjähteiden raivaustyöt viikolla 20. Viikon 20 jälkeen raivaustöitä tullaan jatkamaan viikoilla 23-25, mahdollisesti myös viikolla 26.
Raivaustyöt toteutetaan ennen Kokkolan 14 m:n väylän ruoppaustöiden aloittamista. Raivaustöiden arvioitu työaika on maanantaista sunnuntaihin klo 8-18, pois lukien juhannustauko (22.6.- 24.6.), jolloin raivaustöitä ei tehdä.

Raivaustöiden aikana väylällä ja satamassa operoi 1-3 raivausryhmää. Lisäksi operointi-alueilla liikennöi valvontaveneitä, jotka estävät veneliikenteen pääsyn vaara-alueelle.
Operointialue käsittää väylän vesialueet ulkomereltä satamaan saakka, kattaen Syvä-, Hopeakiven-, ja Kantasataman vesialueet.

Raivaustöiden aikana, raivauskohteiden läheisyydessä liikennöinti on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Varoetäisyys raivauskohteeseen ja -kalustoon on 800 m.