Kokkolan Suurteollisuusalue
(KIP – Kokkola Industrial Park)

KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Alunperin alueella toimi kaksi suuryritystä, Outokumpu ja Kemira. Vuosikymmenien kuluessa yhtiörakenteet ja omistukset ovat muuttuneet merkittävästi, ja tänä päivänä alueella toimii yli 60 yritystä, jotka työllistävät suoraan noin 2 000 työntekijää.

Suurteollisuusalueella toimivien yritysten voimakas kehitys on vauhdittanut myös Kokkola Sataman liikennemäärien kasvua. Yritysten näkymät ovat valoisat jatkossakin. Pelkästään vuosien 2012 ja 2013 aikana Kokkola Industrial Parkissa toimivat yritykset ovat  kertoneet yhteensä 110 miljoonan euron lisäinvestoinneista Kokkolaan. Alueella on edelleen maa-alueita uusia investointeja sekä uusia toimijoita varten.

Suurteollisuusalueen kupeessa avattu Port Tower palvelee keskitetysti suurteollisuusalueen yrityksiä sekä niiden asiakkaita. Muun muassa kaikki teollisuusalueelle suuntautuva rekkaliikenne kulkee sen kautta, ellei toisin ole ohjeistettu. Myös vierasliikenne tapahtuu ensin Port Toweriin, mistä annetaan kulkuluvat lopulliseen kohteeseen.

Yhteys

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg
Kokkolan kaupunki
Puh. 044 7809 093, (06) 828 9111