Ajankohtaista

Kokkolan Satama Oy hakee määräaikaiseen työsuhteeseen kahta henkilöä

Kokkolan Satama kuuluu Suomen suurimpiin yleissatamiin, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehitystyön sekä hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Sataman tärkeitä menestystekijöitä ovat muun muassa asiakaslähtöinen palvelu, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä investoinnit moderniin käsittelytekniikkaan. Kokkolan Satama on kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Palvelemme Kokkolan seudun teollisuutta, paikallista kauppaa ja Venäjän transitoliikennettä. Kokkolan Satama työllistää suoraan 30 henkilöä. Yhteensä satamassa työskentelee yli 200 henkilöä sidosryhmät mukaan lukien. Lisätietoja www.portofkokkola.fi

Haemme Kokkolan Satama Oy:n palvelukseen Kokkolaan

SATAMASIHTEERIÄ

Tehtäviisi kuuluvat markkinoinnin ja taloushallinnon monipuoliset tehtävät. Markkinointimateriaalien suunnitteleminen ja toteuttaminen, messutapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen sekä asiakassuhteisiin liittyvät CRM-tehtävät, www-sivujen ja some-kanavien päivittäminen. Työkuvaan liittyy myös olennaisena osana osto- ja myyntilaskujen käsittely ja palkanlaskennan avustavat tehtävät sekä tehtävään liittyvää raportointia. Työssäsi toimit talouspäällikön alaisuudessa.

Odotamme tehtävään soveltuvaa kaupallista koulutusta ja kokemusta markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävistä sekä monipuolista toimisto-ohjelmien hallintaa. Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme tarkkaa, aktiivista ja oma-aloitteista työotetta, hyviä organisointi-, asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, visuaalista hahmottelukykyä ja matkustusvalmiutta. Persoonana olet joustava ja haluat kehittyä ja oppia uutta. Katsomme eduksi kuvankäsittely- ja CRM-ohjelmien käyttö-kokemuksen, ruotsin ja venäjän kielitaidon sekä huolintatoimintojen tuntemuksen.

Tarjoamme:

Kiinnostuitko? Rekrytointi suoritetaan yhteistyössä Uniflex henkilöstöpalvelujen kanssa. Hae tehtävää rekisteröimällä CV:si osoitteessa www.uniflex.fi ja linkittämällä hakemuksesi tähän tehtävään 24.4.2019 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Uniflexin aluepäällikkö Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 tai henkilöstökonsultti Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 tai henkilöstökonsultti Maria Nylund 044 272 6531. Kaikki yhteydenotot ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti!
TUOTANTOJÄRJESTELIJÄ-LOGISTIIKKAOSAAJAA

Tehtäviisi kuuluvat Kokkolan Sataman monipuolisten tuotannollisten toimintojen päivittäinen organisointi sekä osallistuminen myös erilaisiin toiminnanohjauksen kehitysprojekteihin. Työkuvaan liittyy myös olennaisena osana logistiikan koordinointi yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Työssäsi toimit kehityspäällikön alaisuudessa.

Odotamme tehtävään soveltuvaa logistiikka-alan koulutusta ja/tai kokemusta operatiivisen toiminnan järjestelystä logistiikassa sekä kykyä järjestelmälliseen toimintaan monimuotoisten logististen prosessien hallinnassa. Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme oma-aloitteista työotetta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja. Persoonana olet joustava ja haluat kehittyä ja oppia uutta sekä olet asiakaspalveluhenkinen. Katsomme eduksi ruotsin ja venäjän kielitaidon sekä huolintatoimintojen tuntemuksen.

Tarjoamme:

Kiinnostuitko? Rekrytointi suoritetaan yhteistyössä Uniflex henkilöstöpalvelujen kanssa. Hae tehtävää rekisteröimällä CV:si osoitteessa www.uniflex.fi ja linkittämällä hakemuksesi tähän tehtävään 24.4.2019 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Uniflexin aluepäällikkö Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 tai henki-löstökonsultti Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 tai henkilöstökonsultti Maria Nylund 044 272 6531. Kaikki yhteydenotot ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti!


Karleby hamn är en av de största allmänna hamnarna i Finland. Trafikmängderna genom hamnen har kraftigt ökat tack vare ett långsiktigt och planmässigt samt goda samarbetspartner. Till hamnens viktiga framgångsfaktorer hör bland annat kundinriktad service, konkurrenskraftig prissättning samt investeringar i moderna lasthanteringsteknik Karleby hamn är den främsta hamnen i Finland för gruvindustrin. Vi betjänar Karleby-nejdens industri, lokala handel och den ryska transitotrafiken. Karleby Hamn sysselsätter direkt 30 personer. Sammanlagt arbetar över 200 personer i hamnen, intressegrupperna medräknade. Ytterligare uppgifter på: www.portofkokkola.fi

Vi söker till Karleby Hamn Ab i Karleby en

HAMNSEKRETERARE

Till dina uppgifter hör arbeten inom marknadsföring och ekonomisk förvaltning. Planering och utförande av marknadsföringsmaterial, organisering av deltagande i mässor och andra tillställningar samt skötande av till kundrelationerna hörande CRM-uppgifter, förande av kundregistret och uppdatering av webbsidor och sociala mediekanaler. Som en väsentlig del av hamnsekreterarens arbetsbeskrivning hör behandling av inkommande och utgående fakturor och assisterande uppgifter vid löneräkning samt därtill hörande rapportering. I ditt arbete verkar du under ledning av ekonomichefen.

Vi förutsätter en för uppgiften lämplig kommersiell utbildning och erfarenhet av uppgifter inom marknadsföring samt mångsidig kunskap av programvaror för kontor. Flytande kunskaper i finska och engelska.

Vi uppskattar ett noggrant, aktivt och initiativrikt grepp på arbetsuppgifterna, god organisations-, kommunikations- och interaktionsförmåga, visuell skisseringsförmåga och beredskap att resa. Som person är du flexibel och vill utvecklas och lära dig nya saker. Erfarenhet av bildhanterings- och av CRM-program, kunskaper i svenska och ryska samt kännedom om speditionsbranschen räknas som fördel.

Vi erbjuder:

Är du intresserad? Rekryteringen sköts i samarbete med Uniflex Bemanning. Ansök om anställningen genom att registrera ditt CV på adressen www.uniflex.fi och länka din ansökan till denna anställning före 24.4.2019.

Tilläggsuppgifter ger Uniflex områdeschef Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 eller personalkonsult Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 eller personalkonsult Maria Nylund 044 272 6531. Alla kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt.


PRODUKTIONSKOORDINATOR – LOGISTIKEXPERT

Till dina uppgifter hör den dagliga organiseringen av Karleby Hamns mångsidiga produktionsverksamheter samt att även delta i olika utvecklingsprojekt av styrningen av verksamheten. Som en väsentlig del av arbetsbeskrivningen hör också koordineringen av logistik i samarbete med de andra intressenterna. I ditt arbete verkar du under ledning av utvecklingschefen.

Vi förutsätter en för uppgifter lämplig utbildning inom logistik och/eller erfarenhet av att organisera de operativa funktionerna inom logistik samt förmåga att fungera systematiskt vid genomförandet av mångsidiga logistiska processer. Flytande kunskaper i finska och engelska.

Vi uppskattar god förmåga att ta egna initiativ och organisera arbetet samt interaktivitet. Som person är du flexibel och kundinriktad och vill utvecklas och lära dig nya saker. Kunskaper i svenska och ryska samt kännedom om speditionsbranschen räknas som en fördel.

Vi erbjuder:

Är du intresserad? Rekryteringen sköts i samarbete med Uniflex Bemanning. Ansök om anställningen genom att registrera ditt CV på adressen www.uniflex.fi och länka din ansökan till denna anställning före 24.4.2019.

Tilläggsuppgifter ger Uniflex områdeschef Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 eller personalkonsult Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 eller personalkonsult Maria Nylund 044 272 6531. Alla kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt.