Ajankohtaista

Kokkolan väylän ja sataman syvennystyöt alkavat

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy ilmoittavat Kokkolassa

loppukesästä 2018 alkavista Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennystöistä.

Syvennyshankkeen aikana Kokkolan meriväylä kulkusyvyyttä kasvatetaan 13 metristä 14 metriin. Hankkeeseen sisältyy ruoppaus-, louhinta- ja turvalaitetöiden lisäksi Sataman pohjoispuolella sijaitsevan Pommisaaren täyttö- ja sulkemistyöt, Hopeakiven läjitysaltaiden rakentaminen sekä Kokkolan Syväsataman laiturirakenteen eroosiolaatan ja suojauksen rakentaminen.  Hankkeella on töiden edellyttämät vesi- ja ympäristölain mukaiset luvat.

Rakennustyöt käynnistyvät heinä-elokuussa vuonna 2018 ja niiden arvioitu kesto on vuoden 2020 loppuun.  Töiden aikana Kokkolan väylällä ja satama-alueella työskentelee useita ruoppausyksiköitä ja työkoneita. Ruoppausyksiköiden sijainti väylällä on nähtävissä avoimesta karttapalvelusta töiden käynnistyessä. Töitä tehdään urakka-alueilla 24h/7pv/viikko, talvitauot pois lukien.

Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. Väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä on sukeltaminen mahdollisten räjäytystöiden vuoksi kiellettyä.

 Lisätietoja hankkeesta:

Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri, puh. 029 534 3361,

seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting, puh. 040 511 9595

torbjorn.witting@portofkokkola.fi

Hankesivut: https://www.liikennevirasto.fi/kokkolan_vayla

Facebook:  https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/