Merkittävää satamatoimintaa vuosisatojen ajan

Kuten historiasivut osoittavat, on Perämeren rannalla Kokkolassa ollut merkittävää satamatoimintaa jo vuosisatojen ajan. ”Tuhannen purjelaivan kaupunkina” tunnetun Kokkolan satamaa käyttänyt vuosittainen tonnisto oli vuosien 1800 ja 1834 välisenä aikana Suomen suurin. Tänään Kokkolan sataman kaupalliset yhteydet ulottuvat kaikkialle maailmaan. Satamassa käsitellään muun muassa paikallisten ja transitoliikenteen asiakkaiden kuivabulkki-, kontti-, öljy- ja kappaletavaralasteja.

Kokkolan satama on suurin Pohjanmaan rannikolla sijaitsevasta neljästä satamasta. Suurimman investoinnin tuloksena Kokkolan satamaan johtaa 13 metrin syväväylä, jonka ansiosta Kokkolasta tuli Suomen kolmas syväväyläsatama. Kokkolan satamassa palvellaan enenevissä määrin Panamax-luokan ja Capesize-luokan isoja aluksia. Sataman kalustukseen ja varustukseen on vuosien mittaan tehty mittavia investointeja, jotka nostivat sataman tavaramäärien käsittelykyvyn 1990-luvun aikana kolmesta miljoonasta seitsemään miljoonaan tonniin. Vuonna 2012 Kokkola nousi maan kolmanneksi suurimmaksi yleissatamaksi 7,418 miljoonan tonnin kokonaisliikennemäärällään.

Erinomaiset rautatieyhteydet Venäjälle yhdistävät Kokkolan Murmanskin alueeseen, Kuolan niemimaahan ja edelleen Komin alueeseen sekä muihin kaukaisempiin läntisen Siperian alueisiin. Rautatie- ja maantieyhteydet muihinkin Venäjän osiin ovat hyvät ja kilpailukykyiset. Erikoistuneen kuivabulkki- ja puutavaraliikenteen lisäksi Kokkolaa yhdistävät useat säännölliset linjat Englantiin (Immingham) ja Euroopan mannermaalle (Hampuri, Rotterdam ja Antwerpen). Sataman alueella on runsaasti sekä katettua että kenttävarastotilaa, ja lisää suunnitellaan ja toteutetaan kysynnän kasvaessa. Tärkeä osa Kantasataman toimintaa on katettu AWT-terminaali, joka lisää merkittävästi tehokasta tavarankäsittelyä.

Satama on olennainen linkki idän ja lännen välisessä kaupankäynnissä. Se tarjoaa nopeat yhteydet Venäjälle ja sieltä muualle maailmaan. Venäjälle suuntautuvat tavarat lastataan satamassa suoraan rautatievaunuihin, jotka ylittävät Suomen ja Venäjän välisen rajan kymmenen tuntia myöhemmin. Sataman välittömässä läheisyydessä toimii useita suuria kansainvälisiä teollisuuslaitoksia, kuten Boliden Kokkola Oy, Tetra Chemical Europe Oy  ja Freeport Cobalt Oy sekä suuri joukko pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä.

Satamassa on investoitu ja investoidaan edelleen pitkäjänteisesti infrastruktuurin parantamiseen. Tämän lisäksi varataan uusille projekteille jatkuvasti lisävaroja ja -alueita. 13 metrin syväväylän, syväsataman, nykyaikaisen käsittelykaluston ja uusien varastojen avulla satama pystyy tarjoamaan asiakkailleen korkealuokkaista palvelua ja toimintojen taattua varmuutta. Toimimalla vapaakauppa-alueena ja yhdistämällä kokemuksensa terveeseen perustalouteen sekä läheisiin ja tehokkkaisiin yhteyksiin Venäjän laajentuvilla markkinoilla Kokkolan satama ja sen asiakkaat voivat yhdessä menestyksellisesti kasvaa ja kehittyä.

Linkki Kokkolan sataman historiasivuille