Kuten historiasivut osoittavat, on Perämeren rannalla Kokkolassa ollut merkittävää satamatoimintaa jo vuosisatojen ajan. «Tuhannen purjelaivan kaupunkina» tunnetun Kokkolan satamaa käyttänyt vuosittainen tonnisto oli vuosien 1800 ja 1834 välisenä aikana Suomen suurin. Tänään Kokkolan sataman kaupalliset yhteydet ulottuvat kaikkialle maailmaan. Satamassa käsitellään sekä paikallisten että transitoliikenteen asiakkaiden kuivabulkki-, kontti-, öljy- ja kappaletavaralasteja.

Kokkolan satama on suurin Pohjanmaan rannikolla sijaitsevasta neljästä satamasta. Suurimman investoinnin tuloksena Kokkolan Satamaan johtaa 13 metrin syväväylä, jonka ansiosta Kokkolasta on tullut Suomen kolmas syväväyläsatama. Satamaan pääsevät nyt täydessä lastissa olevat Panamax-kokoiset laivat. Sataman kalustukseen ja varustukseen on vuosien mittaan tehty mittavia investointeja, jotka ovat nostaneet sataman tavaramäärien käsittelykyvyn 1990-luvun aikana kolmesta miljoonasta seitsemään miljoonaan tonniin. Vuonna 2001 kaikkiaan 529 alusta kävi Kokkolan satamassa tuoden tai vieden metalleja, rikasteita, kalkkia, kemikaaleja, nestemäisiä bulkkilasteja, sinkkiä, puutavaraa, kappaletavaraa ja kontteja.

Erinomaiset rautatieyhteydet Venäjälle yhdistävät Kokkolan Murmanskin alueeseen, Kuolan niemimaahan ja edelleen Komin alueeseen sekä muihin kaukaisempiin läntisen Siperian alueisiin. Rautatie- ja maantieyhteydet muihinkin Venäjän osiin ovat hyvät ja kilpailukykyiset. Erikoistuneen kuivabulkki- ja puutavaraliikenteen lisäksi Kokkolaa yhdistävät useat säännölliset linjat Englantiin (Immingham) ja Euroopan mannermaalle (Hampuri, Rotterdam ja Antwerpen). Sataman alueella on runsaasti sekä katettua että kenttävarastotilaa, ja lisää suunnitellaan ja toteutetaan kysynnän kasvaessa. AWTerminaali.

Satama on olennainen linkki idän ja lännen välisessä kaupankäynnissä. Se tarjoaa nopeat yhteydet Venäjälle ja sieltä muualle maailmaan. Venäjälle suuntautuvat tavarat lastataan satamassa suoraan rautatievaunuihin, jotka ylittävät Suomen ja Venäjän välisen rajan kymmenen tuntia myöhemmin. Sataman välittömässä läheisyydessä toimii useita suuria kansainvälisiä teollisuuslaitoksia, kuten Outokumpu Oyj (metalleja), Kemira Chemicals Oyj (kemikaaleja ja lannoitteita) ja OMG Chemicals (kemikaaleja), sekä joukko pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä. Sataman johdossa on Satamalaitos paikallishallintoyrityksenä.

Viimeisten viiden vuoden aikana satama on investoinut yli 45 miljoonaa euroa infrastruktuurin parantamiseen. Tämän lisäksi varataan uusille projekteille jatkuvasti lisävaroja ja -alueita. Katettua varastotilaa on tänään yli 70 000 m2, josta 50 000 m2 on rakennettu vuoden 1990 jälkeen. 13 metrin syväväylän, syväsataman, nykyaikaisen käsittelykaluston ja uusien varastojen avulla satama pystyy tarjoamaan asiakkailleen korkealuokkaista palvelua ja toimintojen taattua varmuutta. Toimimalla vapaakauppa-alueena ja yhdistämällä kokemuksensa terveeseen perustalouteen sekä läheisiin ja tehokkkaisiin yhteyksiin Venäjän laajentuvilla markkinoilla Kokkolan satama ja sen asiakkaat voivat yhdessä menestyksellisesti kasvaa ja kehittyä.

Linkki Kokkolan sataman historiasivuille