Räätälöityjä palveluita asiakkaiden tarpeisiin

Kokkolan Sataman monipuolinen palveluvarustus mahdollistaa asiakkaille yksilöllisesti räätälöidut laadukkaat palvelut. Palvelukokonaisuuksia luotaessa tärkeässä roolissa ovat Sataman luotettavat sekä ammattitaitoiset yhteistyökumppanit, josta suurimmat ovat ahtausliikkeet  Oy M. Rauanheimo Ab,  Oy Otto Rodén Ab sekä VR Transpoint Oy.

Kolme satamanosaa

Kantasatama, Syväsatama ja Hopeakiven satama muodostavat tehokkaan kokonaisuuden, ja toimivan satamalogistiikan ansiosta asiakkaille voidaan tarjota kuljetushinnoiltaan huokeita palveluita.

Kantasatamassa on keskitytty pääasiassa konttien ja kappaletavaran käsittelyyn, ja Kokkola on noteerattu myös maailmanlaajuisesti konttiliikenteen satamana (MSC konttivarustamo). Tärkeä osa Kantasataman toimintaa on katettu AW-terminaali, joka lisää merkittävästi tehokasta tavarankäsittelyä.

Volyymiltaan ylivoimaisesti suurin satamanosa on tumman bulkin käsittelyyn erikoistunut Syväsatama, jonka osuus kokonaisliikenteestä on yli 70 prosenttia. Hopeakiven satamaa puolestaan räätälöidään yhä enemmän vaalean bulkin, kuten kalkkikiven käsittelyyn.